Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Xantre (Chantre).
El qui en les esglésies catedrals o col·legiates té la dignitat de la xantria, al càrrec del qual estava antigament la direcció del cant en el cor dels canonges.

Xantria (Chantría).
Dignitat de xantre.