Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Jerarquia (Jerarquía)
La constitueixen el col·legi episcopal, format per tots els bisbes que estan en comunió amb el papa, bisbe deRoma; així com els preveres i els diaques, tots els quals participen pel seu ministeri de l'orde episcopal.

Jerarquia de veritats (Jerarquia de verdades)
Indica la prioritat d'algunes veritats de la fe respecte de les altres, no perquè siguin més certes,sinó perquè presenten una major connexió o proximitat amb el missatge central de la fe, que és la persona de Jesucrist.

Jesucrist (Jesucristo)

Jubileu (Jubileo)
1. Veure Any jubilar.
2. Festa en celebració del cinquantè any de sacerdoci.

Judici de Déu (Juicio de Dios)
Pràctica supersticiosa que atribueix a Déu el judici sobre una persona o un afer mitjançant una prova o la sort. És un fet reprovable temptar Déu, tot volent obligar-lo a resoldre els problemes humans.Fou molt practicat durant l'Edat Mitjana. Vegi's Ordalia.

Judici final (Juicio final)
Referit al judici diví a la fi dels temps i que comportarà la plena sobirania de Déu en la consumació del Regne de Déu.

Judici particular (Juicio particular)
El que es realitza en el moment de la mort de cadascú i que serà ratificat a la fi dels temps.

Jurament (Juramento)
Invocar Déu, posant-lo com a testimoni del que s'afirma. No és lícit si no hi ha una causa greu.

Justícia (Justicia)
Virtut cardinal que indueix a donar a cadascú el que li pertoca.

Justificació (Justificación)
Perdó. Déu, que és la pròpia justícia, és qui perdona i infon als cors la caritat i restableix la correcta relació entre Ell i els homes.