Vocabulari religiós

Kairós.

Paraula grega que significa "Temps apropiat". En el Nou Testament, "kairós" fa referència al temps salvífic de què parlaven els profetes i acomplert amb la vinguda de Jesús.

Kerigma

Mot grec que significa "proclamació". En la teologia es refereix a l'anunci de l'evangeli a través de la predicació i de la catequesi.

Start typing and press Enter to search