Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Kairós.
Paraula grega que significa "Temps apropiat". En el Nou Testament, "kairós" fa referència al temps salvífic de què parlaven els profetes i acomplert amb la vinguda de Jesús.

Kerigma
Mot grec que significa "proclamació". En la teologia es refereix a l'anunci de l'evangeli a través de la predicació i de la catequesi.