Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Heresiarca (Heresiarca)
1. Autor d'una heretgia.
2. Cap d'una secta d'heretges.

Heretge (Hereje)
El qui es separa de l'Església per la negació o interpretació errònia d'alguna veritat de fe.

Heretgia (Herejía)
Afirmació doctrinal contrària a la fe de l'Església en matèria definida.

Hermenèutica (Hermenéutica)
Ciència que té per objecte la interpretació i explanació dels textos sagrats. Vegi's Exegesi

Heterodox (Heterodoxo)
1. El qui se separa de l'ortodoxia.
2. Heretge.

Hic et nunc.
Combinació d'adverbis que significa "Aquí i ara", emprada per a indicar la immediatesa amb què cal emprendre una acció o la concreció d'una situació.

Hierofania (Hierofanía)
Manifestació de Déu o, en general, d'un personatge sagrat.

Hierofanta (Hierofante)
Sacerdot. Es deia especialment del qui iniciava en els misteris sagrats.

Himne (Himno)
Composició poètica, càntic, generalment de lloança a Déu, la Mare de Déu o els sants. En el cas de Déu pot ser d'adoració.

Hiperdulia (Hiperdulía)
Culte donat a la Mare de Déu.

Hipòstasi (Hipóstasis)
Qualsevol de les persones de la Santíssima Trinitat.

Hipostàtica (Hipostática)
Fa referència a la unió de les dues naturaleses -divina i humana- de Jesucrist en una sola persona, divina, la del Fill de Déu.

Hisop (Hisopo)
Arbust olorós i de brancatge espès que es feia servir antigament per a aspergir. Vegi's Asperges.

Holocaust (Holocausto)
1. Sacrifici en el qual la víctima era totalment consumida pel foc.
2. La víctima de l'holocaust.
3. Sacrifici.

Homilètic (Homilético)
Relatiu a l'homilètica.

Homilètica (Homilética)
En la didàctica cristiana, rep aquest nom l'ensenyament de la religió als adults.

Homilia (Homilía)
1. Prèdica que es fa per a explicar al poble les matèries de la religió.
2. Part de la celebració litúrgica en què es comenta el sentit de les lectures de la Paraula de Déu que han estat proclamades i se'n fa aplicació a la vida de les persones.
3. Sermó.

Homiliari (Homiliario)
Llibre que conté les homilies.

Hosanna
Aclamació hebrea de lloança que ha esdevingut expressió de joia a la litúrgia cristiana.

Hòstia (Hostia)
1. Tros de pa sense llevat que el sacerdot consagra, és a dir, converteix en signe de la presència eucarística de Jesucrist en la seva mort per tota la humanitat.
2. Forma petita d'aquell mateix pa que s'utilitza per a la comunió dels fidels.
3. Víctima oferta a Déu.

Hostier (Hostiario, hostiero)
1. Copó.
2. Caixa on es guarden les hòsties no consagrades.
3. Motlle per a fer hòsties.
4. Persona que fa hòsties.

Humeral (Humeral)
Drap de seda blanca rectangular que el prevere es posa a les espatlles i amb els extrems del qual es cobreix les mans per agafar la custòdia per a portar-la en processó o en presentar-la als fidels. També es fa servir en alguns casos per agafar el copó.