Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Nau del temple (Nave del templo)
El nom ve de la seva forma que, en general, recorda la quilla, invertida, d'una nau. La nau central o longitudinal és l'espai interior d'una església que va de cap a peus, de l'absis, on hi ha l'altar, al cancell de la porta d'entrada; mentre que la nau transversal o creuer representa, respecte a l'anterior, com els braços d'una creu. La nau central sovint té, paral·leles, una o dues naus a cada costat més estretes, dites laterals.

Naveta (Naveta)
Atuell on es diposita l'encens en pols per fer cremar, en algunes celebracions litúrgiques, sobre les brases recollides a la caldereta de l'encenser, que amb el seu fum flairós esdevé expressió de la pregària de l'assemblea cristiana que s'enlaira cap a Déu.

Neòfit (Neófito)
1. El noubatejat que encara es troba a la darrera fase de la seva formació catecumenal.
2. El qui ha abraçat de poc una religió.

Nihil obstat
Amb aquesta frase llatina que significa "Res no obsta", el censor eclesiàstic manifesta que no hi ha res en el llibre revisat que n'impedeixi la publicació.

Nimbe (Nimbo)
Cercle en forma de cèrcol que rodeja el cap de les imatges santes. Cal diferenciar-lo de l'aurèola. Vegi's aurèola.

Noces (Bodas)
Casament.

Novena (Novena)
1. Termini de nou dies dedicat a una devoció i culte.
2. Sufragis pels difunts, malgrat s'acompleixin en menys de nou dies.

Novenari (Novenario)
1. Novena.
2. Llibre que conté les oracions que es fan en una novena.
3. Sufragis celebrats generalment el novè dia després d'una defunció.

Novici/a (Novicio/a)
Religiós/a que encara no ha professat.

Noviciat (Noviciado)
1. Temps de prova que passa un religiós/a abans de professar.
2. Casa on resideixen els novicis.

Novíssims (Postrimerías)
Les darreres realitats a les quals la persona s'acara al final de la vida present; és a dir: mort, judici, infern o glòria.

Nunci apostòlic (Nuncio apostólico)
Ambaixador, representant diplomàtic, del Papa davant el govern d'un Estat sobirà i que desenvolupa també una tasca pastoral en relació amb els bisbes del referit país. Entre les seves tasques hi ha la de fer arribar a la Santa Seu el nom dels candidats a bisbe i instruir el procés informatiu dels qui han de ser-hi promoguts; així com assistir els bisbes amb l'acció i el consell, sense disminuir l'exercici de la seva legítima potestat. Generalment és el degà del Cos diplomàtic acreditat en un país. En els països amb els quals el Vaticà no té relacions diplomàtiques a vegades es designa un Pronunci. Vegi's Pronunci.

Nunciatura (Nunciatura)
1. Dignitat de nunci del Papa.
2. Residència i oficines del nunci. Es pot assimilar, en termes civils, a Ambaixada.

Nupcial (Nupcial)
Relatiu o pertanyent a la celebració del casament.

Núpcies (Nupcias)
Casament.